Kurzy

České radě dětí a mládeže (ČRDM) byl v roce 2020 udělen oficiální status Vzdělávací instituce od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od té doby jsme pro vás připravili více než 60 vzdělávacích programů akreditovaných v režimu zákona č. 563/2004 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Postupně se nám podařilo získat i rozhodnutí pro pořádání rekvalifikačního programu Člen první pomoci dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Všechny programy organizují Vzdělávačky, vzdělávací sekce ČRDM. Na přípravě našich kurzů si dáváme velmi záležet. Všechny vzdělávací programy byly vytvořeny za přispění odborných lektorů a také metodického týmu, který navrhl standardizovaný model pro jejich realizaci. K zajištění odborného vedení kurzů využíváme i pevné vazby s dalšími vzdělávacími institucemi a jinými spolky zaměřenými na vzdělávání. Díky tomu neustále dochází ke zvyšování kvality našich vzdělávacích programů. 

V naší nabídce najdete následující druhy vzdělávacích kurzů:

Letní tábory a akce

Zdravotnické kurzy

Enviromentální kurzy

Technické
kurzy

Tvořivé
kurzy

Ostatní
kurzy

Zkouška pro hlavní vedoucí v Národní soustavě kvalifikací

Délka kurzu: 3 hodiny
Datum kurzu: 10. 12. 2023 | 3. 3. 2024

Česká rada dětí a mládeže je držitelem oprávnění pro Autorizované osoby v systému Národní soustavy kvalifikací pro níže uvedené kvalifikace. Kdokoliv, kdo by se chtěl ucházet o složení zkoušky v níže uvedených kvalifikacích, může si své znalosti nechat ověřit přímo u nás. 

Více informací

Genderová dysforie

Délka kurzu: 90 minut
Datum kurzu: 22. 11. 2023

Tématem které v poslední době pálí děti i mládež, jejich rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provede zkušený odborník z praxe, sexuální poradce a pedagog Dr. phil. Mgr. Aleš Svoboda, M.A.

Seminář proběhne online formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Hrdina všedního dne

Délka kurzu: 2 dny
Datum kurzu: 2. - 3. 12. 2023
➡️ Je ti více než 18 let? 👩‍🦰👨‍🦰
➡️ Myslíš, že hrdina může být i v tobě? 🦸‍♀️🦸
➡️ Chceš se něco nového naučit a vyzkoušet? 🙋‍♀️🙋
➡️ Láka tě příjemné prostředí Pražského hradu? 🏰
✅ Pak se přihlas na náš zážitkový workshop 2. – 3. prosince do Prahy!

Zážitkový workshop je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Základy v grafickém prostředí Canva

Délka kurzu: 8 hodin
Datum kurzu: 30.11. a 7. 12. 2023 | 23.1. a 30.1.2024

Akreditovaný kurz Canvy využijí všichni účastníci pro svou běžnou praxi. Naučí se orientovat a pracovat v základních činnostech aplikace tak, aby se grafika stala nejen jejich prací, ale i zábavou. V kurzu se také dozví základní pravidla designu, a jaké šablony volit, aby dosáhli požadovaného efektu na zvolenou cílovou skupinu. Tedy od přáníčka k narozeninám po leták na akci a mnoho dalšího.

Více informací

Zdravotník zotavovacích akcí

Délka kurzu: 40 hodin
Datum kurzu: 4.-5. 11. a 11.-12. 11. 2023

Zážitkový vzdělávací kurz je určen široké cílové skupině pracovníků s dětmi a mládeží (od učitelů, přes pedagogy volného času a vychovatele až po pracovníky s dětmi a mládeží v NNO).
Účastníci po absolvování kurzu obdrží osvědčení bez časového omezení platnosti opravňující vykonávat zdravotníka na zotavovacích a dalších podobných akcích.

Více informací

Vedení dětských táborů

Délka kurzu: 24 hodin
Datum kurzu: 8.-10. 12. 2023 | 1.-3. 3. 2024

Cílem kurzu je rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení dětských táborů (s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky), kdy absolvent dokáže získané poznatky a dovednosti cíleně aplikovat v praxi.

Kurz je vhodný jako příprava pro složení zkoušky v Národní soustavě kvalifikací hned pro několik profesních kvalifikací zaměřených na lektorování, samostatné vedení volnočasových aktivit a vedení volnočasových aktivit dětí a mládeže a samozřejmě také hlavní vedoucí zotavovacích akcí.

Více informací

Konstruktivní komunikace – na CVVZ Pohořelice 2023

Délka kurzu: 16 hodin
Datum kurzu: 9.-10. 11. 2023

Rozvoj prezentačních dovedností je akreditovaný kurz, kde se účastníci zlepší v praktických dovednostech konstruktivní komunikace. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy kterou použít. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu a procvičí si řešení vybraných komunikačních situací v praxi.

Více informací

Agrese a deprese dětí

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 15. 11. 2023

Tématem které v poslední době pálí rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provede zkušený odborník z praxe PhDr. Jaroslav Simon. Dozvíme se jak se sebepoškozování projevuje, jaké má příčiny a jaké jsou možnosti řešení.

Seminář proběhne hybridní formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Sebepoškozování dětí

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 25. 10. 2023

Tématem které v poslední době pálí rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provede zkušený odborník z praxe PhDr. Jaroslav Simon. Dozvíme se jak se sebepoškozování projevuje, jaké má příčiny a jaké jsou možnosti řešení.

Seminář proběhne hybridní formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Elektronická správa organizací – ESO

Délka kurzu: 90 minut
Datum kurzu: 7. 11. 2023 | 8. 11. 2023 | 14. 11. 2023 | 15. 11. 2023

Školení jsou připravena jak pro stávající uživatele Skeleton ESO, tak i pro ty, kteří si chtějí ESO detailně prozkoumat a až poté případně zakoupit. Účastnit se můžete i jednotlivých části dle potřeby a funkce jednotlivých uživatelů ve vaší organizaci.

Přesný program školení najdete níže, u jednotlivých termínů. Školení je zdarma, ale je potřeba se na něj přihlásit předem.

V případě absolvování 80% kurzu účastník obdrží osvědčení

Více informací

Přihlásit se

Přihlášením získáte přístup ke zvýhodněným cenám a dalším benefitům.