Zdravotnícké kurzy

Naše zdravotnické kurzy jsou zaměřené na rozšíření znalostí a zkušeností účastníků v první pomoci na akcích s dětmi a mládeží. Kurzy jsou koncipovány tak, aby jejich průběh přinesl účastníkům dostatek informací jak z teoretické části problematiky první pomoci na akcích s dětmi a mládeží, tak praktické zkušenosti zdravotníků z vykonávání zdravotnického dozoru letních táborů, škol v přírodě či sportovních soustředění.

Kurzy pořádají zkušení lektoři, kteří mají mnohaleté zkušenosti s pořádáním akcí pro děti a mládež a jsou schopni posoudit rizika spojená s jejich realizací. Součástí kurzů jsou praktické nácviky modelových situací, ke kterým běžně na táborech dochází, ale také takových, se kterými se mohou účastníci setkat v životě ojediněle.

Absolvent těchto vzdělávacích programů je schopen se samostatně rozhodovat o nutnosti lékařského ošetření svěřeného dítěte, koordinovat postupy v případě krizových zdravotních událostí, poskytnout první pomoc dítěti i dospělému jedinci a v případě život ohrožujících stavů dělat úkony nutné k záchraně jedince do příjezdu zdravotnické záchranné služby.

Z hlediska obsahových vědomostí je absolvent vybaven informacemi o první pomoci v případě krvácivých zranění, stavu bezvědomí, ztrátě dechu a resuscitaci, otravy, zlomenin, ztráty tekutin, bolesti břicha, popálenin, podchlazení, úpalu, šoku a jiných traumat

Akreditované kurzy v režimu zákona o pedagogických pracovnících

  • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (časová dotace: 24 h)
  • Na krev – prohloubení znalostí první pomoci (24 h)
  • Zdravotník zotavovacích akcí (40 h)

 

Rekvalifikační kurz

  • Člen první pomoci (80 h)

Letní tábory a akce

Zdravotnické kurzy

Enviromentální kurzy

Technické
kurzy

Tvořivé
kurzy

Ostatní
kurzy

Agrese a deprese dětí

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 15. 11. 2023

Tématem které v poslední době pálí rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provede zkušený odborník z praxe PhDr. Jaroslav Simon. Dozvíme se jak se sebepoškozování projevuje, jaké má příčiny a jaké jsou možnosti řešení.

Seminář proběhne hybridní formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Genderová dysforie

Délka kurzu: 90 minut
Datum kurzu: 22. 11. 2023

Tématem které v poslední době pálí děti i mládež, jejich rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provede zkušený odborník z praxe, sexuální poradce a pedagog Dr. phil. Mgr. Aleš Svoboda, M.A.

Seminář proběhne online formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Mikroagrese

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 19. 06. 2024

Tématem mikroagresí, které tíží děti a mládež a v poslední době pálí rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provedou lektoři z projektu Učím o LGBT Aleš Rumpel a Tereza Kadlecová. Dozvíme se jaká úskalí přináší a jak se mikroagresím vyhnout a předejít tak náročným psychickým stavům a následným složitým možnostem řešení.

Seminář proběhne hybridní formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

První psychická pomoc

Délka kurzu: 90 minut
Datum kurzu: 14. 06. 2024

Tématem, které v nejbližší době bude pálit hlavně vedoucí a pracovníky na táborech, Vás provede zkušený odborník z praxe Jan Vališ. Na semináři se budeme věnovat tomu, jak můžeme pomoci dětem a dospělým, kteří zažívají psychicky náročné situace, aniž bychom museli být vyškolenými specialisty. Účastníci se dozví, jak vést podpůrný rozhovor například i na táboře s někým, komu není psychicky dobře a také to, kdy je dobré přizvat ke spolupráci odborníky

Seminář proběhne hybridní formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Rizika virtuální komunikace – nejen pro pedagogy

Délka kurzu: 180 minut
Datum kurzu: 22. 2. 2024

Kombinace dvou metod vzdělávání v oblasti rizik virtuální komunikace určený pro širokou cílovou skupinu od pedagogů, přes pracovníky s dětmi a mládeží až po rodiče. Nejprve se jako rodiče seznámíme formou 7 videolekcí s problematikou kyberšikany a dalších rizik virtuální komunikace a následně se během semináře naučíme, jak je řešit a v ideálním případě jim předcházet v kolektivu dětí a mládeže.

Více informací

Rizikové chování v online prostředí – videokurz nejen pro rodiče

Délka kurzu: 7 videolekcí
Datum kurzu: přístupné online do 1. 3. 2024

Tento vzdělávací videokurz obsahuje 7 videolekcí týkajících se rizikového chování dětí na internetu a to hlavně z pohledu rodiče. Jednotlivé lekce si můžete prohlédnout na počítačích i svých mobilních telefonech kdykoliv chcete a odkudkoliv chcete. Stačí se zde jen přihlásit a po zaplacení obdržíte unikátní kód, který Vám bude platit až do 21.února.

Účastník tak dostane komplexní pohled na aktuální problematiku kyberbezpečnosti a hrozeb, které se v tomto prostředí skrývají pro děti, a mládež a dozví se jak s těmito hrozbami zacházet a ideálně jim předcházet.

Více informací

Zdravotník zotavovacích akcí

Délka kurzu: 40 hodin
Datum kurzu: 2.-3. 3. a 16.-17. 3. 2024 | 15.-16. 6. a 22.-23. 6. 2024

Zážitkový vzdělávací kurz je určen široké cílové skupině pracovníků s dětmi a mládeží (od učitelů, přes pedagogy volného času a vychovatele až po pracovníky s dětmi a mládeží v NNO).
Účastníci po absolvování kurzu obdrží osvědčení bez časového omezení platnosti opravňující vykonávat zdravotníka na zotavovacích a dalších podobných akcích.

Více informací

Přihlásit se

Přihlášením získáte přístup ke zvýhodněným cenám a dalším benefitům.