Ostatní kurzy

Kurzy zařazené do této kategorie rozvíjejí znalosti a dovednosti účastníků v mnoha rozmanitých směrech.

Obsahy těchto programů se zaměřují na bezpečnost na internetu, mediální gramotnost a kritické myšlení, PR a komunikaci na sociálních sítích, evropské otázky, vznik, průběh a vyhodnocení her či jejich pedagogický potenciál nebo potřeby a specifika různých znevýhodněných jedinců nejen na základě jejich zdravotního omezení.

Absolventi těchto kurzů mají povědomí o fakenews či bezpečnostních rizicích na internetu, rozumí podstatě a smyslu Evropské unie, vědí, kam se obrátit v případě šikany, jakým způsobem se prezentovat na internetu, jak využít hry při vzdělávání dětí a mládeže, jakým způsobem pracovat se znevýhodněnými jedinci a jak přistupovat k dětem a mladým v choulostivých otázkách sexuality.

Akreditované kurzy v režimu zákona o pedagogických pracovnících

 • Šifry a šifrovací hry jako vzdělávací prostředek (časová dotace: 8 h)
 • Jak na hry (16 h)
 • Jak na učení hrou (16 h)
 • Jak na nové hry (16 h)
 • Mistr her – škola realitou pro náročné (16 h)
 • Jak na hru jako prostředek výchovy a vzdělávání (16 h)
 • Tvorba obsahu sociálních sítí (16 h)
 • Základy fungování sociálních sítí (16 h)
 • Základy živého vysílání na sociálních sítích (16 h)
 • Základy PR ve světe digitálních medií (8 h)
 • Základy bezpečného chování na internetu (8 h)
 • Sexualita a její aspekty ve vývoji jedince (8 h)
 • Kyberhrozby a šikana na internetu (8 h)
 • Gamifikace ve výuce mediální gramotnosti (8 h)
 • Já Evropan, význam Evropského zřízení (8 h)
 • Já Evropan II, historie a vývoj Evropského společenství (8 h)
 • Seminář o práci s dětmi s různými specifiky (volitelné moduly: pohybové, zrakové, sluchové, mentální, ADHD, Aspergerův syndrom) (8 h)
 • Seminář o práci s dětmi s kulturním a sociálním znevýhodněním (8 h)
 • Dialog a participace dětí a mladých na veřejném dění (8 h)

Letní tábory a akce

Zdravotnické kurzy

Enviromentální kurzy

Technické
kurzy

Tvořivé
kurzy

Ostatní
kurzy

Agrese a deprese dětí

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 15. 11. 2023

Tématem které v poslední době pálí rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provede zkušený odborník z praxe PhDr. Jaroslav Simon. Dozvíme se jak se sebepoškozování projevuje, jaké má příčiny a jaké jsou možnosti řešení.

Seminář proběhne hybridní formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Genderová dysforie

Délka kurzu: 90 minut
Datum kurzu: 22. 11. 2023

Tématem které v poslední době pálí děti i mládež, jejich rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provede zkušený odborník z praxe, sexuální poradce a pedagog Dr. phil. Mgr. Aleš Svoboda, M.A.

Seminář proběhne online formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Hrdina všedního dne

Délka kurzu: 2 dny
Datum kurzu: 2. - 3. 12. 2023
➡️ Je ti více než 18 let? 👩‍🦰👨‍🦰
➡️ Myslíš, že hrdina může být i v tobě? 🦸‍♀️🦸
➡️ Chceš se něco nového naučit a vyzkoušet? 🙋‍♀️🙋
➡️ Láka tě příjemné prostředí Pražského hradu? 🏰
✅ Pak se přihlas na náš zážitkový workshop 2. – 3. prosince do Prahy!

Zážitkový workshop je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Konstruktivní komunikace – na CVVZ Pohořelice 2023

Délka kurzu: 16 hodin
Datum kurzu: 9.-10. 11. 2023

Rozvoj prezentačních dovedností je akreditovaný kurz, kde se účastníci zlepší v praktických dovednostech konstruktivní komunikace. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy kterou použít. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu a procvičí si řešení vybraných komunikačních situací v praxi.

Více informací

Sebepoškozování dětí

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 25. 10. 2023

Tématem které v poslední době pálí rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provede zkušený odborník z praxe PhDr. Jaroslav Simon. Dozvíme se jak se sebepoškozování projevuje, jaké má příčiny a jaké jsou možnosti řešení.

Seminář proběhne hybridní formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Základy v grafickém prostředí Canva

Délka kurzu: 8 hodin
Datum kurzu: 30.11. a 7. 12. 2023 | 23.1. a 30.1.2024

Akreditovaný kurz Canvy využijí všichni účastníci pro svou běžnou praxi. Naučí se orientovat a pracovat v základních činnostech aplikace tak, aby se grafika stala nejen jejich prací, ale i zábavou. V kurzu se také dozví základní pravidla designu, a jaké šablony volit, aby dosáhli požadovaného efektu na zvolenou cílovou skupinu. Tedy od přáníčka k narozeninám po leták na akci a mnoho dalšího.

Více informací

Zkouška pro hlavní vedoucí v Národní soustavě kvalifikací

Délka kurzu: 3 hodiny
Datum kurzu: 10. 12. 2023 | 3. 3. 2024

Česká rada dětí a mládeže je držitelem oprávnění pro Autorizované osoby v systému Národní soustavy kvalifikací pro níže uvedené kvalifikace. Kdokoliv, kdo by se chtěl ucházet o složení zkoušky v níže uvedených kvalifikacích, může si své znalosti nechat ověřit přímo u nás. 

Více informací

Přihlásit se

Přihlášením získáte přístup ke zvýhodněným cenám a dalším benefitům.