Letní tábory a akce

Naše vzdělávací programy v oblasti letních táborů a akcí se zaměřují na vzdělávání a prohlubování manažerských dovedností, které vedou k bezpečnějšímu, vřelejšímu a profesionálnějšímu pořádání, vedení a zajišťování akcí pro děti a mládež. Kurzy jsou určeny pro osoby zapojené v pracovních skupinách, které organizují dětské oddíly a tábory. Témata kurzů jsou strukturovaná od bezpečnosti na akcích přes právní minimum, zdravovědu, pedagogiku, psychologii, spolupráci s veřejností, rozvoj dovedností až po krizový management a risk management či motivování dobrovolníků. Kurzy vedeme interaktivní a prožitkovou formou. Absolvent našich kurzů je schopen koordinovat skupinu osob a směřovat ji k danému cíli, motivovat a tvořit si nástupce, propojovat činnost mezi méně zkušenými a zkušenějšími, vykonávat lektorskou činnost, vypracovat vyúčtování tábora či jiné akce, řešit krizové situace, vypracovávat základní právní dokumenty a dělat supervizi pracovní skupině.

Akreditované kurzy v režimu zákona o pedagogických pracovnících

 • Základy vedení dětských oddílů (časová dotace: 16 h)
 • Vedení dětských oddílů (40 h)
 • Vedení dětských táborů (24 h)
 • Vedení dětských oddílů a táborů (80 h)
 • Rozvoj dětské osobnosti skrze samostatnou skupinovou činnost (8 h)
 • Hospodárné vedení táborů (8 h)
 • Rozvoj prezentačních dovedností (16 h)
 • Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací (8 h)
 • Rozvoj komunikačních dovedností (16 h)
 • Projektová výuka (8 h)
 • Základy týmové práce a vedení lidí (8 h)

Letní tábory a akce

Zdravotnické kurzy

Enviromentální kurzy

Technické
kurzy

Tvořivé
kurzy

Ostatní
kurzy

První psychická pomoc

Délka kurzu: 90 minut
Datum kurzu: 14. 06. 2024

Tématem, které v nejbližší době bude pálit hlavně vedoucí a pracovníky na táborech, Vás provede zkušený odborník z praxe Jan Vališ. Na semináři se budeme věnovat tomu, jak můžeme pomoci dětem a dospělým, kteří zažívají psychicky náročné situace, aniž bychom museli být vyškolenými specialisty. Účastníci se dozví, jak vést podpůrný rozhovor například i na táboře s někým, komu není psychicky dobře a také to, kdy je dobré přizvat ke spolupráci odborníky

Seminář proběhne hybridní formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Rituály a jejich role „v podpoře wellbeingu“

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 19. 2. 2024

Naše lektorka, Petra Drahanská, věnující se dlouhodobě lektorování zážitkové pedagogiky nám vysvětlí a pomůže pochopit podstatu rituálů a to jako součást běžného dne nebo i jako slavnostní završení delší aktivity.

Seminář proběhne online formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Stavba nízkých lanových překážek

Délka kurzu: 16 hodin
Datum kurzu: 3.-5. 5. 2024

Kurz seznámí účastníky s teorií i praxí vedení programu na NLP. Po úspěšném absolvování tohoto kuru bude účastník schopen připravit kurz NLP pro danou skupinu se zvoleným cílem. Bude schopen stavby NLP za využití vhodného a bezpečného materiálu.

Více informací

Stavba vysokých lanových překážek

Délka kurzu: 24 hodin
Datum kurzu: 29.-31. 8. 2024

Kurz seznámí účastníky s teorií i praxí vedení programu na VLP. Po úspěšném absolvování tohoto kuru bude účastník schopen připravit kurz VLP pro danou skupinu se zvoleným cílem. Bude schopen stavby VLP za využití vhodného a bezpečného materiálu a prostoru.

Více informací

Úvod do LGBT+ identit nejen v oddílech a na táborech

Délka kurzu: 90 minut
Datum kurzu: 3. 4. 2024

Naši lektoři z projektu Učím o LGBT, Aleš Rumpel a Tereza Kadlecová nám pomohou se seznámit se základními pojmy z oblasti genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti, abychom s nimi uměli pracovat například v oddílech i na táborech.

Seminář proběhne prezenčně i online formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Vedení dětských táborů

Délka kurzu: 24 hodin
Datum kurzu: 22.-24.3.2024 | 14.-16.6.2024 | 31.5.-2.6.2024

Cílem kurzu je rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení dětských táborů (s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky), kdy absolvent dokáže získané poznatky a dovednosti cíleně aplikovat v praxi.

Kurz je vhodný jako příprava pro složení zkoušky v Národní soustavě kvalifikací hned pro několik profesních kvalifikací zaměřených na lektorování, samostatné vedení volnočasových aktivit a vedení volnočasových aktivit dětí a mládeže a samozřejmě také hlavní vedoucí zotavovacích akcí.

Více informací

Zkouška pro hlavní vedoucí v Národní soustavě kvalifikací

Délka kurzu: 3 hodiny
Datum kurzu: 10. 12. 2023 | 24. 3. 2024 | 16. 6. 2024

Česká rada dětí a mládeže je držitelem oprávnění pro Autorizované osoby v systému Národní soustavy kvalifikací pro níže uvedené kvalifikace. Kdokoliv, kdo by se chtěl ucházet o složení zkoušky v níže uvedených kvalifikacích, může si své znalosti nechat ověřit přímo u nás. 

Více informací

Přihlásit se

Přihlášením získáte přístup ke zvýhodněným cenám a dalším benefitům.