Kurzy

České radě dětí a mládeže (ČRDM) byl v roce 2020 udělen oficiální status Vzdělávací instituce od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od té doby jsme pro vás připravili více než 60 vzdělávacích programů akreditovaných v režimu zákona č. 563/2004 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Postupně se nám podařilo získat i rozhodnutí pro pořádání rekvalifikačního programu Člen první pomoci dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Všechny programy organizují Vzdělávačky, vzdělávací sekce ČRDM. Na přípravě našich kurzů si dáváme velmi záležet. Všechny vzdělávací programy byly vytvořeny za přispění odborných lektorů a také metodického týmu, který navrhl standardizovaný model pro jejich realizaci. K zajištění odborného vedení kurzů využíváme i pevné vazby s dalšími vzdělávacími institucemi a jinými spolky zaměřenými na vzdělávání. Díky tomu neustále dochází ke zvyšování kvality našich vzdělávacích programů. 

V naší nabídce najdete následující druhy vzdělávacích kurzů:

Letní tábory a akce

Zdravotnické kurzy

Enviromentální kurzy

Technické
kurzy

Tvořivé
kurzy

Ostatní
kurzy

Jak na Envirotábory!

Délka kurzu: 90 minut
Datum kurzu: 23. 05. 2024

Připravili jsme program ENVIROTÁBORY, který můžete snadno včlenit do vlastních táborových aktivit. Cílem je zvýšit povědomí o možnosti změny našeho chování a jeho šíření do nejširších vrstev společnosti. Představíme účastníkům věnujícím se táborové činnosti dlouhodobě vyzkoušené a osvědčené aktivity na snižování emisí během tradičně pořádaných táborů.

Seminář proběhne online formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Stavba vysokých lanových překážek

Délka kurzu: 24 hodin
Datum kurzu: 29.-31. 8. 2024

Kurz seznámí účastníky s teorií i praxí vedení programu na VLP. Po úspěšném absolvování tohoto kuru bude účastník schopen připravit kurz VLP pro danou skupinu se zvoleným cílem. Bude schopen stavby VLP za využití vhodného a bezpečného materiálu a prostoru.

Více informací

Jak rozvíjet finanční gramotnost – nejen v oddílech

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 11. 06. 2024

Jakub Rychlý z Nekrachni se zaměří na to, jak finanční gramotnost předávat dál, naší cílové skupině dětí a mládeže, aniž bychom v ní sami byli zběhlí a věděli, jak správně hospodařit s penězi – finance jsou obor velmi široký, ale základem jsou kvalitní informace, které je třeba umět kriticky vyhodnocovat a jejich základě dělat uvážená rozhodnutí.

Seminář proběhne hybridní formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Mikroagrese

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 19. 06. 2024

Tématem mikroagresí, které tíží děti a mládež a v poslední době pálí rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provedou lektoři z projektu Učím o LGBT Aleš Rumpel a Tereza Kadlecová. Dozvíme se jaká úskalí přináší a jak se mikroagresím vyhnout a předejít tak náročným psychickým stavům a následným složitým možnostem řešení.

Seminář proběhne hybridní formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Úvod do LGBT+ identit nejen v oddílech a na táborech

Délka kurzu: 90 minut
Datum kurzu: 3. 4. 2024

Naši lektoři z projektu Učím o LGBT, Aleš Rumpel a Tereza Kadlecová nám pomohou se seznámit se základními pojmy z oblasti genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti, abychom s nimi uměli pracovat například v oddílech i na táborech.

Seminář proběhne prezenčně i online formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Stavba nízkých lanových překážek

Délka kurzu: 16 hodin
Datum kurzu: 3.-5. 5. 2024

Kurz seznámí účastníky s teorií i praxí vedení programu na NLP. Po úspěšném absolvování tohoto kuru bude účastník schopen připravit kurz NLP pro danou skupinu se zvoleným cílem. Bude schopen stavby NLP za využití vhodného a bezpečného materiálu.

Více informací

Rituály a jejich role „v podpoře wellbeingu“

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 19. 2. 2024

Naše lektorka, Petra Drahanská, věnující se dlouhodobě lektorování zážitkové pedagogiky nám vysvětlí a pomůže pochopit podstatu rituálů a to jako součást běžného dne nebo i jako slavnostní završení delší aktivity.

Seminář proběhne online formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Rizikové chování v online prostředí – videokurz nejen pro rodiče

Délka kurzu: 7 videolekcí
Datum kurzu: přístupné online do 1. 3. 2024

Tento vzdělávací videokurz obsahuje 7 videolekcí týkajících se rizikového chování dětí na internetu a to hlavně z pohledu rodiče. Jednotlivé lekce si můžete prohlédnout na počítačích i svých mobilních telefonech kdykoliv chcete a odkudkoliv chcete. Stačí se zde jen přihlásit a po zaplacení obdržíte unikátní kód, který Vám bude platit až do 21.února.

Účastník tak dostane komplexní pohled na aktuální problematiku kyberbezpečnosti a hrozeb, které se v tomto prostředí skrývají pro děti, a mládež a dozví se jak s těmito hrozbami zacházet a ideálně jim předcházet.

Více informací

Rizika virtuální komunikace – nejen pro pedagogy

Délka kurzu: 180 minut
Datum kurzu: 22. 2. 2024

Kombinace dvou metod vzdělávání v oblasti rizik virtuální komunikace určený pro širokou cílovou skupinu od pedagogů, přes pracovníky s dětmi a mládeží až po rodiče. Nejprve se jako rodiče seznámíme formou 7 videolekcí s problematikou kyberšikany a dalších rizik virtuální komunikace a následně se během semináře naučíme, jak je řešit a v ideálním případě jim předcházet v kolektivu dětí a mládeže.

Více informací

Digitální nástroje a reklama pro neziskovky

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 12. 12. 2023

Seminář pod vedením Pavla Řeháka, seniorního specialisty internetové reklamy, provede zástupce neziskových organizací řadou užitečných digitálních nástrojů, které každodenně usnadňují práci v nezisku po celém světě. Během setkání se budeme věnovat také tipům k placené reklamě (PPC) v neziskovém sektoru.

Seminář proběhne online formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Zkouška pro hlavní vedoucí v Národní soustavě kvalifikací

Délka kurzu: 3 hodiny
Datum kurzu: 10. 12. 2023 | 24. 3. 2024 | 16. 6. 2024

Česká rada dětí a mládeže je držitelem oprávnění pro Autorizované osoby v systému Národní soustavy kvalifikací pro níže uvedené kvalifikace. Kdokoliv, kdo by se chtěl ucházet o složení zkoušky v níže uvedených kvalifikacích, může si své znalosti nechat ověřit přímo u nás. 

Více informací

Genderová dysforie

Délka kurzu: 90 minut
Datum kurzu: 22. 11. 2023

Tématem které v poslední době pálí děti i mládež, jejich rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provede zkušený odborník z praxe, sexuální poradce a pedagog Dr. phil. Mgr. Aleš Svoboda, M.A.

Seminář proběhne online formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Hrdina všedního dne

Délka kurzu: 2 dny
Datum kurzu: 2. - 3. 12. 2023 | 3. - 4. 2. 2024 | 16. - 17. 3. 2024 | 27. - 28. 4. 2024
➡️ Je ti více než 18 let? 👩‍🦰👨‍🦰
➡️ Myslíš, že hrdina může být i v tobě? 🦸‍♀️🦸
➡️ Chceš se něco nového naučit a vyzkoušet? 🙋‍♀️🙋
➡️ Láka tě příjemné prostředí Pražského hradu? 🏰
✅ Pak se přihlas na náš zážitkový workshop do Prahy!

Zážitkový workshop je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Základy v grafickém prostředí Canva

Délka kurzu: 8 hodin
Datum kurzu: 30.11. a 7. 12. 2023 | 23.1. a 30.1.2024

Akreditovaný kurz Canvy využijí všichni účastníci pro svou běžnou praxi. Naučí se orientovat a pracovat v základních činnostech aplikace tak, aby se grafika stala nejen jejich prací, ale i zábavou. V kurzu se také dozví základní pravidla designu, a jaké šablony volit, aby dosáhli požadovaného efektu na zvolenou cílovou skupinu. Tedy od přáníčka k narozeninám po leták na akci a mnoho dalšího.

Více informací

Zdravotník zotavovacích akcí

Délka kurzu: 40 hodin
Datum kurzu: 2.-3. 3. a 16.-17. 3. 2024 | 15.-16. 6. a 22.-23. 6. 2024

Zážitkový vzdělávací kurz je určen široké cílové skupině pracovníků s dětmi a mládeží (od učitelů, přes pedagogy volného času a vychovatele až po pracovníky s dětmi a mládeží v NNO).
Účastníci po absolvování kurzu obdrží osvědčení bez časového omezení platnosti opravňující vykonávat zdravotníka na zotavovacích a dalších podobných akcích.

Více informací

Vedení dětských táborů

Délka kurzu: 24 hodin
Datum kurzu: 22.-24.3.2024 | 14.-16.6.2024 | 31.5.-2.6.2024

Cílem kurzu je rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení dětských táborů (s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky), kdy absolvent dokáže získané poznatky a dovednosti cíleně aplikovat v praxi.

Kurz je vhodný jako příprava pro složení zkoušky v Národní soustavě kvalifikací hned pro několik profesních kvalifikací zaměřených na lektorování, samostatné vedení volnočasových aktivit a vedení volnočasových aktivit dětí a mládeže a samozřejmě také hlavní vedoucí zotavovacích akcí.

Více informací

Konstruktivní komunikace – na CVVZ Pohořelice 2023

Délka kurzu: 16 hodin
Datum kurzu: 9.-10. 11. 2023

Rozvoj prezentačních dovedností je akreditovaný kurz, kde se účastníci zlepší v praktických dovednostech konstruktivní komunikace. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy kterou použít. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu a procvičí si řešení vybraných komunikačních situací v praxi.

Více informací

Agrese a deprese dětí

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 15. 11. 2023

Tématem které v poslední době pálí rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provede zkušený odborník z praxe PhDr. Jaroslav Simon. Dozvíme se jak se sebepoškozování projevuje, jaké má příčiny a jaké jsou možnosti řešení.

Seminář proběhne hybridní formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Sebepoškozování dětí

Délka kurzu: 120 minut
Datum kurzu: 25. 10. 2023

Tématem které v poslední době pálí rodiče, zkušené vedoucí kroužků i na táborech, ale i pozorné učitele ve školách nás provede zkušený odborník z praxe PhDr. Jaroslav Simon. Dozvíme se jak se sebepoškozování projevuje, jaké má příčiny a jaké jsou možnosti řešení.

Seminář proběhne hybridní formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Elektronická správa organizací – ESO

Délka kurzu: 90 minut
Datum kurzu: 7. 11. 2023 | 8. 11. 2023 | 14. 11. 2023 | 15. 11. 2023

Školení jsou připravena jak pro stávající uživatele Skeleton ESO, tak i pro ty, kteří si chtějí ESO detailně prozkoumat a až poté případně zakoupit. Účastnit se můžete i jednotlivých části dle potřeby a funkce jednotlivých uživatelů ve vaší organizaci.

Přesný program školení najdete níže, u jednotlivých termínů. Školení je zdarma, ale je potřeba se na něj přihlásit předem.

V případě absolvování 80% kurzu účastník obdrží osvědčení

Více informací

Přihlásit se

Přihlášením získáte přístup ke zvýhodněným cenám a dalším benefitům.