Environmentální kurzy

Naše environmentální kurzy rozšiřují znalosti a zkušenosti účastníků v oblasti ochrany životního prostředí, vazeb a vztahů v rámci přírody a jejích prvků, vlivu jedince na životní prostředí a vlivu životního prostředí na jedince, klimatické změny, komunikace a aktivit se zvířaty.

Environmentální kurzy jsou vedeny odborníky z oblasti přírodních věd. Obsahy kurzů se zaměřují na propojování formálního a neformálního vzdělávání v oblasti životního prostředí a snaží se nastínit možnosti výuky této problematiky v rámci pedagogické praxe s dětmi a mládeží.

Akreditované kurzy v režimu zákona o pedagogických pracovnících

  • Environmentální výchova v dětské skupině (časová dotace: 8 h)
  • Příroda kolem nás (8 h)
  • Tváří v tvář klimatické změně (8 h)
  • Základy aktivit se zvířaty (8 h)

Letní tábory a akce

Zdravotnické kurzy

Enviromentální kurzy

Technické
kurzy

Tvořivé
kurzy

Ostatní
kurzy

Jak na Envirotábory!

Délka kurzu: 90 minut
Datum kurzu: 23. 05. 2024

Připravili jsme program ENVIROTÁBORY, který můžete snadno včlenit do vlastních táborových aktivit. Cílem je zvýšit povědomí o možnosti změny našeho chování a jeho šíření do nejširších vrstev společnosti. Představíme účastníkům věnujícím se táborové činnosti dlouhodobě vyzkoušené a osvědčené aktivity na snižování emisí během tradičně pořádaných táborů.

Seminář proběhne online formou a je pro všechny přihlášené účastníky ZDARMA.

Více informací

Přihlásit se

Přihlášením získáte přístup ke zvýhodněným cenám a dalším benefitům.